🥘 MỘC HOTPOT 🥘


🥘 MỘC HOTPOT 🥘

🥘 LẨU TỰ CHỌN – NGON QUÊN LỐI 😍

🛒 𝐂𝐡𝐢̉ 𝟒𝟓𝐤 – 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐠𝐚 𝐑𝐞-𝐟𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐨 𝟒 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚̂̉𝐮
🛒 𝐇𝐨̛𝐧 𝟑𝟓+ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟓𝐤
🛒 𝐒𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐥𝐚̂̉𝐮 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐨̂́𝐢

😋 Mọi người ơi mọi người ơi, Mộc chính thức ra mắt 𝑳𝒂̂̉𝒖 𝒕𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 siêu ngon siêu hấp dẫn ở 436 Nguyễn Thị Thập rồi đó nha

 

 

🔔 Bên cạnh đó, khi thưởng thức 𝐋𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 tại Mộc và 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤-𝐢𝐧 sẽ được 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐞̀ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐘𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐧. Sang xịn mịn hết nấc !!!

Menu siêu hấp dẫn

 

 

 

 

👉 Đừng quên gọi Hotline đặt bàn 0931699339 để Mộc phục vụ Bạn tốt nhất nhaaaaa.

(*) Điều kiện áp dụng:
1. Về cách thức Check-in nhận quà:
Bước 1️⃣: Check-in tại Mộc Riêu Nướng Quận 7
Bước 2️⃣: Tag tên 3 người bạn kèm hashtag #Mochotpot #Mocrieunuong
2. Menu Mộc Hotpot chỉ áp dụng tại Chi nhánh 436 Nguyễn Thị Thập, Quận 7.

+ There are no comments

Add yours